Tanıtım

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Makine Mühendisliği (İmalat Teknolojisi) Yüksek Lisans Programı
- Master of Manufacturing Technology -
Tam burslu olarak Almanya'da %100 İngilizce eğitim


Yüksek lisans programının eğitim dili tümüyle İngilizcedir. Bu nedenle, adaylarda eğitimi takip edecek ve bitirme tezini yazacak düzeyde İngilizce biliyor olma koşulu aranmaktadır. Programa kabul edilecek olan adayların tümü burslu olarak alınacaktır. Burs alacak öğrenci sayısı en çok 10 kişi ile sınırlıdır (adayların niteliklerine göre bu sayı daha az da olabilir). Program, YÖK tarafından ilan edilen Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Çerçeve Yönetmeliği'ne göre yürütülmektedir. Programa katılacak ve burs alacak adaylar Türk-Alman Üniversitesi ve Dortmund Teknik Üniversitesi tarafından ortaklaşa belirlenmektedir.


İmalat Teknolojisi Yüksek  Lisans Programı, Dortmund Teknik Üniversitesi (Almanya) ile birlikte yürütülen ortak bir programdır. Program 4 yarıyıldan oluşmakta ve bu sürenin ilk 3 yarıyılında eğitim Dortmund Teknik Üniversitesi'nde, 4. yarıyılda ise Türk-Alman Üniversitesi’nde verilmektedir. Programa kabul edilen öğrencilere DAAD (Alman Akademik Mübadele Servisi) tarafından, Dortmund Teknik Üniversitesi'nde geçirecekleri üç dönem için aylık 750 Euro tutarında burs ödenmektedir. Ayrıca programa kabul edilen öğrencilere, bir defaya mahsus olmak üzere seyahat masrafları katkı payı ödenecektir. Dördüncü yarıyıl için burs verilmemektedir; öğrencinin bu dönemi Türkiye'de bir sanayi kuruluşunda bitirme tezini hazırlamak amacıyla değerlendirmesi öngörülmüştür.
Programa başvurmak için aranan şartlar ve gerekli belgeler:

 • Makine, İmalat, Metalurji, Malzeme, Otomotiv veya Uçak Mühendisliği lisans mezunu veya belgelemek kaydıyla, program başvuru süresinin bitiş tarihi itibariyle son sınıfta ve mezun olabilecek durumda olmak. Lisans eğitiminin yurtdışında yapılmış olması halinde, program başvuru süresinin bitiş tarihi itibariyle diploma denklik işlemlerinin tamamlanmış olması gerekir.
 • Aday tarafından eksiksiz doldurulmuş Yüksek Lisans Başvuru Formu,
 • Diploma veya mezuniyet belgesi. (Başvuru tarihi itibariyle henüz mezun olmamış adayların, okudukları bölümden, yüksek lisans programının başlama tarihinden önce mezun olabileceklerini gösteren bir belge almaları gerekmektedir.)
 • Lisans bitirme notunun 4’lük sistemde en az 2,75 veya başka bir sistemde bunun muadili olması,
 • İngilizce transkript.
 • Program başvuru süresinin bitiş tarihi itibariyle 5 yıldan eski olmamak koşuluyla, ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Adaylar, ALES notlarının 70’in altında olması halinde, ALES’ten en az 55 puan almış olmak şartıyla, ALES notu yerine geçmek üzere GRE-Q’den en az 685 puan aldıklarını belgeleyerek başvurabilirler.
 • Program başvuru süresinin bitiş tarihi itibariyle 5 yıldan eski olmamak koşuluyla, KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS veya YÖKDİL sınavlarından birinden en az 70/100 İngilizce dil puanı veya program başvuru süresinin bitiş tarihi itibariyle 2 yıldan eski olmamak koşuluyla TOEFL-IBT sınavından en az 80 puan.
 • İngilizce özgeçmiş,
 • En az biri adayın ders aldığı bir öğretim üyesinden olmak kaydıyla, en az 2 adet İngilizce yazılmış referans mektubu,
 • Aday tarafından İngilizce olarak yazılmış, kariyer planlarını ve programa başvurma nedenlerini açıklayan niyet mektubu (Statement of Purpose),
 • İngilizce olarak yürütülecek olan mesleki mülakat sınavında başarılı olmak.

Başvuru süresi bitiminden sonra yapılan, eksik belgeli veya yukarıda belirtilen şartların tümünü yerine getirmeyen başvurular işleme konulmayacaktır. Mülakata davet edilmek, adayın programa kayıt olmaya hak kazandığı anlamına gelmez.

Müracaat için yukarıda belirtilen başvuru şartlarını sağladığınızı belgeleyen dokümanlarınızı, e-mail (mmityl@tau.edu.tr) veya posta yoluyla (Türk-Alman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şahinkaya Caddesi No:106 Beykoz İstanbul) Üniversitemize gönderebilirsiniz. Başvuru aşamasında, belgelerinizin asıllarını göndermeyiniz. Başvuru belgelerinizin bilgisayar ortamında taranmış hallerini veya fotokopilerini göndermeniz yeterlidir. Kayıt olmaya hak kazanan adaylar belgelerinin asıllarını kayıt sırasında ibraz edeceklerdir. Kayıt sırasında, belgeleri eksik olan veya başvuru aşamasında gönderdiği belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adaylar, gerekli şartları sağlamış olsalar dahi kayıt işlemleri yapılmaz.

Kayıt olmaya hak kazanan adayların listesi, başvuru belgelerinin ve mülakat sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından, Türk-Alman Üniversitesi internet sitesinde ilan edilecektir. Program hakkında detaylı bilgi için www.mmt.mb.tu-dortmund.de adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kayıt tarihleri ile ilgili detaylı bilgiyi Türk-Alman Üniversitesi Lisansüstü Akademik Takviminden edinebilirsiniz.TURKISH-GERMAN UNIVERSITY
GRADUATE SCHOOL FOR SCIENCE AND ENGINEERING
M.Sc. Mechanical Engineering (Manufacturing Technology) (in English)
Studying in Germany with 100 % scholarship


M.Sc. Mechanical Engineering (Manufacturing Technology) is a master of science program designed for graduates of Machinery, Manufacturing, Metallurgy, Materials, Automotive or Aircraft Engineering and the candidates need to have the necessary English language skills to successfully follow the lectures and prepare their master’s thesis in this language. All accepted candidates will be offered to obtain a scholarship. The maximum number of participants is 10 (depending on the qualifications of the applicants, this number may be lower). The master’s program is regulated on the study and examination regulations of Council of Higher Education (YÖK). The candidates who will be accepted and will obtain a scholarship are determined together with Turkish-German University and Technical University of Dortmund.
Master of Manufacturing Technology is a joint master’s program which is conducted in co-operation with Technical University of Dortmund. The program duration is 4 semesters the first 3 of which take place in the Technical University of Dortmund and the 4th semester is offered in the Turkish-German University. The accepted participants obtain a monthly scholarship of 750 Euro from the German Academic Exchange Service (DAAD) for the first 3 semesters in the Technical University of Dortmund. A one-time payment to cover the flying expenses is made additionally. For the 4th Semester there will not be a scholarship payment and it is expected that the students complete their master’s thesis in an industrial company in Turkey in this semester.